Jan Booij Advies werkt niet alleen. Het credo is tenslotte sámen werken aan vernieuwing. Samen met de organisatie waar zijn advies gevraagd wordt, maar ook samen met zelfstandige adviseurs die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald gebied. Indien nodig of wenselijk kan er beroep gedaan worden, binnen verschillende opdrachten, op adviseurs als: Els Ruys, Mengdie Zhu (Suzhou) Rui Yanqing (Suzhou, Changzhou), Zhang Pei (Nederland en Shanghai/Suzhou), Yuliya Mysyuk. 

 

Mengdie Zhu

Schermafdruk 2018 03 24 12.42.55

Mengdie is an enthusiastic interpreter in language and culture in Suzhou, China. As an interpreter, but also as a partner in training, negotiations and intensive conversations, she is valuable. She knows the way in the city of Suzhou and knows the domains of social care and care. Mengdie sees it as her responsibility to maintain good contacts with everyone in the delegation and to know everyone's interest.

Ervaring

During our visits to Suzhou, she is active as a language and culture interpreter. In addition to the familiar activities as an interpreter, she is a guide in the city and an interpreter in culture and customs. In it she advises, draws attention and contributes to the effectiveness of the discussions and a good atmosphere.

Opleiding

Mengdie studied English literature at the SooChow University in Suzhou and works for a German organization. She also regularly receives delegations there.

 "I am an outgoing Chinese lady, who loves English, enjoy working with people from different cultures, and always ready to make more friends. I graduated from Soochow University in 2016 and got a master degree in English literature. I believe what matters most is that work goes together with fun and learning! It’s always a privilege to receive overseas visitors in Suzhou, a remarkably beautiful city in China; it’s always an honor to work with Jan, who is both my teacher and my dear friend; it’s always a pleasure to work as a bridge connecting the eastern and western cultures."

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobile: +86 15295678769

 

Els Ruys

1111_DSC_1004

Els heeft een ervaring van meer dan vijfveertig jaar in de gezondheidszorg, op allerlei plaatsen, in verschillende soorten organisaties en op diverse niveaus. 

Opleiden

Aanvankelijk zelf opgeleid tot ziekenverzorgende en A-verpleegkundige verplaatste Els Ruys haar belangstelling in de loop van de tijd naar het opleiden van anderen. In de periode dat ze de kader- en docentenopleiding voor verpleegkundigen afrondde, werkte ze (vanaf 1974) als hoofd opleiding en hoofd verplegingsdienst in Nieuw Unicum in Zandvoort. Een leerzame ervaring want in Nieuw Unicum  was men de tijd ver vooruit: een woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking waar de ontwikkeling van medisch model naar meer autonomie voor de cliënten gestalte kreeg. Nu misschien vanzelfsprekend, toen baanbrekend.

“Ik ben een opleider in hart en nieren, dat kun je gerust zeggen, een beroep dat ik met enorm veel plezier en voldoening heb uitgeoefend. Door vakkennis te combineren met wat ik meemaakte in de praktijk, was ik als opleider enorm op m’n plaats.”

Diversiteit in de zorg

Het vervolg van haar carrière speelde zich af in het verpleeghuis De Schildershoek en in de verzorgingshuizen Om en Bij en Rivierenbuurt in het centrum van Den Haag, huizen met clienten en medewerkers met een grote diversiteit. Daar heeft ze in de functie van hoofd opleidingen en als beleidsmedewerker, twintig jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een  setting voor cliënten en medewerkers waar iedereen is gekend. Zij hield zich in die jaren behalve met onderwijs onder andere ook bezig met kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van toetsingssystemen, voorafgaand aan de nu gebruikelijke keurmerken in de zorg als HKZ en Brons.

“Toetsingen geven een goed beeld van de stand van zaken en de uitslagen maken duidelijk waar de zwakke plekken zitten maar ook waar het goed gaat.”

In de verpleeg- en verzorgingshuizen met een grote diversiteit ontwikkelde Els Ruys ten slotte specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van belevingsgerichte zorg in relatie met de enorme diversiteit aan bewoners. Het ontwikkelde toetsinstrument heeft daarbij zijn diensten bewezen als implementatie hulpmiddel om geformuleerd belevingsgericht beleid ook daadwerkelijk uit te voeren.

Kwaliteit en certificering

Els Ruys heeft altijd belangstelling gehad voor kwaliteit, met een uitdrukkelijke focus op de resultaten voor de cliënten en mogelijkheden van hulpverleners. Krijgt men wat er wordt beloofd en wat nodig is. Sinds een aantal jaar wordt kwaliteit vertaald in cijfers en certificaten. Zij bereidt organisaties voor bij het halen van de gewenste resultaten. Els Ruys werkte als auditor voor het certificeringbureau Perspekt voor het Bronzen Keurmerk, voor MIK-V en HKZ keurmerk zilver en goud en Prezo.

Internationaal

Els Ruys is vanaf het begin nauw betrokken bij de samenwerking met Suzhou Social Welfare Home en de verdere ontwikkelingen is de zorg tussen Suzhou in China en Nederland (1999 - 2013). Ze werkte een aantal jaren regematig in de stad Suzhou en biedt daar advies en ondersteuning bij het opzetten van professionele ouderenzorg. Ook is zij actief in het samenbrengen van Chinese en Europese zorgorganisaties, zoals GGZ organisaties en organisaties voor mensen met een beperking. Els Ruys was deelnemer aan het Platform Interculturalisatie Ouderenzorg (PIO) en lid van het European Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC ). Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Els +31651499785 

 

Zhang Pei

1111_2008_0904JanBooijAdviessept080001

Afgestudeerd als HBO- verpleegkundige in Nederland en daarvoor binnen economie en financiën aan de universiteit in zijn geboortestad Shanghai, maakt Pei tot een waardevolle adviseur gezien onze contacten met Chinese zorgorganisaties. Na zijn studie werkte Pei bijna 10 jaar bij het bouwbedrijf van de Shanghai Construction Group in verschillende functies zoals;  project accounting manager, general costs accountant en de laatste jaren als accounting manager bij één van projectmanagement departementen. In die jaren in Shanghai heeft Pei een rijke werkervaring in het management opgedaan.

Ervaring

"Mijn ervaring van vele jaren vanuit de financiele kant binnen grote bouwprojecten in China en samenwerking met Chinese en Japanse organisaties hebben mij gevormd. Sterke sturing om binnen de budgetten te blijven en de culturele verschillen tussen Japan en China leerden mij veel."

Opleiding

April 2003 kwam Pei, voorafgaand aan een studie Nederlands in China, naar Leiden waar Pei zijn studie als HBO-verpleegkundige afrondde. Tijdens zijn opleiding, heeft hij intensief kennis gemaakt met de ouderenzorg, GGZ en met het algemeen ziekenhuis. Als medewerker van thuiszorgorganisaties, in de GGZ en een Chinese belangenbehartigingsorganisatie in Den Haag heeft Pei inmiddels een jarenlange werkervaring in welzijn en zorg. In de afgelopen jaren heeft hij het Nederlands goed onder de knie gekregen. Als een Chinees, kent Pei de Chinese cultuur en de Chinese bedrijfscultuur goed en zijn jarenlange ervaring in Nederland maakt dat hij inmiddels veel snapt hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt. Het contrast tussen de twee landen maakt hem helder wat hij in de toekomst wil doen. Hij ziet deze kennis van beide culturen als een brug.

Brug

"Mijn ambitie is om bij te dragen aan de band tussen de Nederlandse gezondheidszorg en die in China. Ik ben ervan overtuigd dat beide landen veel voor elkaar kunnen betekenen. De ervaringen binnen de samenwerking in Suzhou en Nederlandse zorgorganisaties heeft dit de laatste jaren al bewezen."

Pei levert bijdragen in verschillende zorgprojecten tussen Nederland en Suzhou in China als inhoudsdeskundige en taal- en cultuurtolk. Als gediplomeerde verpleegkundige in Nederland met een Chinese achtergrond, wil Pei zich sterk maken om aan de verbetering van de zorg in China zijn bijdrage te leveren. Op dit moment werkt Pei als manager China voor Buurtzorg Azie en is woonachtig in zoqel Shanghai als Lelystad. Daarnaast adviseert hij in- en begeleidt hij bij samenwerkingstrajecten, begeleidt hij de leergang voor ziekehuisdirecteuren van de Erasmus School of Health Policy & Management en is hij een vraagbaak bij vraagstukken.

Mobile Pei +31614465130

 

Rui Yanqing 

Schermafdruk 2018 03 24 15.12.04

 

Yanqing is a valuable translator in language and culture in Suzhou and Changzhou, China. As an interpreter, but also as a partner in training, negotiations and intensive conversations, she is valuable. She knows the way in both cities well and knows the domains of well-being, care and education. Besides the professional interpretation of conversations, Yanqing sees it as responsibly to maintain good contacts with everyone in the delegation and to know everyone's interest.

Ervaring

During our visits she is active as a language and culture interpreter. In addition to the familiar activities as an interpreter, she is a guide is in the city and an interpreter in culture and customs. In it she advises, draws attention and contributes to the effectiveness of the discussions and a good atmosphere.

Opleiding

Yanqing studied intercultural and international communication at Soochow University. She is currently working as a teacher in primary education in Changzhou.

 

Yuliya Mysyuk

Schermafdruk 2016 06 22 13.54.02

Opleiding

Yuliya komt oorsproonkelijk uit Oekraine en woont al zeven en een half jaar in Nederland. In Oekraine heeft zij sociologie en psychologie gestudeerd. Zij wilde meer leren en zichzelf ontwikkelen en heeft daarom besloten om naar het buitenland te gaan. Vooral naar Nederland (Maastricht), want  daar hadden ze een goed programma van public health en zij wilde graag public health studeren. Zij heeft een beurs (van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Maastricht Universiteit) gekregen. Na haar studie in Maastricht is zij begonnen met het onderzoek naar ouderenmishandeling aan de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij is gepromoveerd op Perspectieven van ouderenmishandeling in Nederland. In dit onderzoek naar ouderenmishandeling heeft zij de perspectieven van verschillende groepen onderzocht die bij ouderenmishandeling betrokken zijn: mishandelde ouderen, niet-mishandelde ouderen, experts en professionals. Zij heeft de opvattingen hoe deze groepen ouderenmishandeling definiëren, ervaren en verklaren in kaart gebracht.

Onderzoek

Als onderzoekster heeft zij veel expertise in veroudering, gezondheidszorg, en huiselijk geweld. Haar achtergrond omspant verschillende disciplines zoals public health, gerontologie, sociologie en psychologie. Yuliya heeft affiniteit met- en ervaring in het werken met verschillende doelgroepen (ouderen, migranten, vrouwen, vrijwilligers). Bovendien heeft zij aan diverse projecten gewerkt, vrijwilligerswerk gedaan en stages gelopen. Tot juni 2018 doet Yuliya onderzoek naar de geestelijke gezondheid en welzijn van ouderen in steden bij het VUmc, Amsterdam.

Ervaring

Tijdens haar onderzoek heeft zij met diverse mensen samengewerkt waaronder ouderen, beleidsmakers, professionals in de gezondheidszorg en andere relevante stakeholders. Daardoor heeft Yulia een relevant netwerk gecreëerd in wetenschap en praktijk. Momenteel werkt zij ook als maatschappelijke begeleider (vrijwilliger) bij VluchtelingenWerk Den Haag. Zij probeert hen te helpen om te integreren in de Nederlandse samenleving. Yuliya beheert verschillende talen zoals Oekraïens, Engels, Nederlands, Frans, Pools en Russisch. Zij denkt dat haar achtergrond haar goed instaat stelt culturele diversiteit te begrijpen. Ook heeft zij hierdoor geleerd zich goed aan te kunnen passen aan nieuwe situaties. 

 

tweet