Adviseurs

Jan Booij Advies werkt niet alleen. Het credo is tenslotte sámen werken aan vernieuwing. Samen met de organisatie waar zijn advies gevraagd wordt, maar ook samen met zelfstandige adviseurs die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald gebied. Indien nodig of wenselijk kan er beroep gedaan worden op vier adviseurs: Els Ruys, Rui Yanqing (Suzhou), Zhang Pei  (Nederland en Shanghai/Suzhou) en José Reijnen. 

 

Els Ruys

1111_DSC_1004

Met een werkervaring van meer dan veertig jaar in de gezondheidszorg, op allerlei plaatsen, in verschillende soorten instellingen en op diverse niveaus, is Els Ruys de senioradviseur bij JBA 

Opleiden

Aanvankelijk zelf opgeleid tot ziekenverzorgende en A-verpleegkundige verplaatste Els Ruys haar belangstelling in de loop van de tijd naar het opleiden van anderen. In de periode dat ze de kader- en docentenopleiding voor verpleegkundigen afrondde, werkte ze (vanaf 1974) als hoofd opleiding en hoofd verplegingsdienst in Nieuw Unicum in Zandvoort. Een leerzame ervaring want in Nieuw Unicum  was men de tijd ver vooruit: een woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking waar de ontwikkeling van medisch model naar meer autonomie voor de cliënten gestalte kreeg. Nu misschien vanzelfsprekend, toen baanbrekend.

“Ik ben een opleider in hart en nieren, dat kun je gerust zeggen, een beroep dat ik met enorm veel plezier en voldoening heb uitgeoefend. Door vakkennis te combineren met wat ik meemaakte in de praktijk, was ik als opleider enorm op m’n plaats.”

Interculturele zorg

Het vervolg van haar carrière speelde zich af in het multiculturele verpleeghuis De Schildershoek en in de verzorgingshuizen Om en Bij en Rivierenbuurt in het centrum van Den Haag. Daar heeft ze in de functie van hoofd opleidingen en als beleidsmedewerker, twintig jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een multiculturele setting voor cliënten en medewerkers. Zij hield zich in die jaren behalve met onderwijs onder andere ook bezig met kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van toetsingssystemen, voorafgaand aan de nu gebruikelijke keurmerken in de zorg als HKZ en Brons.

“Toetsingen geven een goed beeld van de stand van zaken en de uitslagen maken duidelijk waar de zwakke plekken zitten maar ook waar het goed gaat.”

In de multiculturele verpleeg- en verzorgingshuizen ontwikkelde Els Ruys ten slotte specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van interculturele, belevingsgerichte zorg. Het ontwikkelde toetsinstrument heeft daarbij zijn diensten bewezen als implementatie hulpmiddel om geformuleerd intercultureel belevingsgericht beleid ook daadwerkelijk uit te voeren.

Kwaliteit en certificering

Els Ruys heeft altijd belangstelling gehad voor kwaliteit, met een uitdrukkelijke focus op de resultaten voor de cliënten en mogelijkheden van hulpverleners. Krijgt men wat er wordt beloofd en wat nodig is. Sinds een aantal jaar wordt kwaliteit vertaald in cijfers en certificaten. Zij bereidt organisaties voor bij het halen van de gewenste resultaten. Els Ruys werkt als auditor voor het certificeringbureau Perspekt voor het Bronzen Keurmerk, voor MIK-V en HKZ keurmerk zilver en goud en Prezo.

Internationaal

Els Ruys is vanaf het begin nauw betrokken bij de samenwerking met Suzhou Social Welfare Home en de verdere ontwikkelingen is de zorg tussen Suzhou in China en Nederland (1999 - 2013). Ze werkt sinds een aantal jaren periodiek in de stad Suzhou en biedt daar advies en ondersteuning bij het opzetten van professionele ouderenzorg. Ook is zij actief in het samenbrengen van Chinese en Europese zorgorganisaties, zoals GGZ organisaties en organisaties voor mensen met een beperking. Els Ruys was deelnemer aan het Platform Interculturalisatie Ouderenzorg (PIO) en lid van het European Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC ). Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Els +31651499785 

 

Pei Zhang

1111_2008_0904JanBooijAdviessept080001

Afgestudeerd als HBO- verpleegkundige in Nederland en daarvoor binnen economie en financiën aan de universiteit in zijn geboortestad Shanghai, maakt Pei tot een waardevolle adviseur gezien onze contacten met Chinese zorgorganisaties en de stad Suzhou. Na zijn studie werkte Pei bijna 10 jaar bij het bouwbedrijf van de Shanghai Construction Group in verschillende functies zoals;  project accounting manager, general costs accountant en de laatste jaren als accounting manager bij één van projectmanagement departementen. In die jaren in Shanghai heeft Pei een rijke werkervaring in het management opgedaan.

Ervaring

"Mijn ervaring van vele jaren vanuit de financiele kant binnen grote bouwprojecten in China en samenwerking met Chinese en Japanse organisaties hebben mij gevormd. Sterke sturing om binnen de budgetten te blijven en de culturele verschillen tussen Japan en China leerden mij veel."

Opleiding

April 2003 kwam Pei, voorafgaand aan een studie Nederlands in China, naar Leiden waar Pei zijn studie als HBO-verpleegkundige afrondde. Tijdens zijn opleiding, heeft hij intensief kennis gemaakt met de ouderenzorg, GGZ en met het algemeen ziekenhuis. Als een werknemer van een Thuiszorg instelling, heeft Pei inmiddels een jarenlange werkervaring in de zorg. In de afgelopen jaren heeft hij het Nederlands goed onder de knie gekregen. Als een Chinees, kent Pei de Chinese cultuur en de Chinese bedrijfscultuur goed en zijn jarenlange ervaring in Nederland maakt dat hij inmiddels veel snapt hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt. Het contrast tussen de twee landen maakt hem helder wat hij in de toekomst wil doen. Hij ziet deze kennis van beide culturen als een brug.

Brug

"Mijn ambitie is om bij te dragen aan de band tussen de Nederlandse gezondheidszorg en die in China. Ik ben ervan overtuigd dat beide landen veel voor elkaar kunnen betekenen. De ervaringen binnen de samenwerking in Suzhou en Nederlandse zorgorganisaties heeft dit de laatste jaren al bewezen."

Pei leverde een bijdrage in een zorgproject tussen Nederland en Suzhou in China als inhoudsdeskundige en taal- en cultuurtolk. Een belangrijke vaardigheid van Pei  is het vertalen van Nederlandse teksten naar het Chinees. Als gediplomeerde verpleegkundige in Nederland met een Chinese achtergrond, wil Pei zich sterk maken om aan de verbetering van de zorg in China zijn bijdrage te leveren. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Pei +31614465130

 

Rui Yanqing 

Schermafdruk 2015-06-23 08.13.33

 

Yanqing is een waardevolle tolk in taal en cultuur in Suzhou, China. Als tolk, maar ook als partner in trainingen, onderhandelingen en intensieve gesprekken is zij waardevol. Zij kent goed de weg in de stad Suzhou en kent de domeinen van welzijn en zorg. Naast het professioneel vertolken van gesprekken, ziet Yanqing het tot haar verantwoordleijkheid om goede contacten te onderhouden met iedereen in de delegatie en ieders interesse gebieden te kennen.

Ervaring

Bij onze bezoeken aan Suzhou is zijactief als taal en cultuurtolk. Naast de vertrouwde werkzaamheden als tolk is zijn gids in de stad en een tolk in cultuur en gewoonten. Daarin adviseert zij, attendeert en draagt bij aan de effectiviteot van de besprekingen en een goede sfeer.

Opleiding

Yanqing is een M.A. candidate in de SooChow University in Suzhou, China in interculturele en internationale communicatie. Het leren kennen van verschillende welzijns- en zorgsystemen in meerdere landen ziet zij als een mooie kans die bijdraagt aan haar studie en verdere loopbaan.

 

José Reijnen

F6zJp 

Achtergrond

José Reijnen is al ruim 35 jaar actief in de gezondheidszorg. Met een opleiding tot ergotherapeut heeft José op veel verschillende plekken gewerkt: in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en sinds 1994 in de ouderenzorg.  
 
Rode draad in haar werk: cliënten vooral zelf de regie laten houden en uitgaan van wat iemand nog wel kan. Zij heeft o.a. leidinggegeven aan de afdeling therapieën in verpleeghuis “De Schildershoek” , een extramuraal project met verpleeghuiszorg opgezet, de zorgvraag van Chinese ouderen onderzocht en meegewerkt aan de dagverzorging voor Javaanse ouderen. Daarnaast heeft José een serviceorganisatie met gemaks- en zorgdiensten aan huis opgezet (voor een thuiszorgorganisatie).
 
Als projectleider WMO heeft José Reijnen de overgang van begeleiding van AWBZ naar de WMO voor een grote zorginstelling begeleid. Recent heeft zij een aantal locaties begeleid in kwaliteitsverbetering.
Haar primaire belangstelling ligt bij het belang van de cliënt, “Bij al het werk wat je verzet in de zorg, moet je afwegen, levert dit echt iets op voor de cliënt?” 

Kwaliteit echt laten werken 

José is sterk in het analyseren van complexe vraagstukken, vasthoudend in het uitzoeken waar de kern van het probleem ligt en in het zoeken naar werkbare oplossingen. Daarbij wordt zij sterk gedreven door het idee dat verbeteringen aan moeten sluiten bij de praktijk. : “Verzorgenden zijn samen met de cliënten de kern van de zorg. Soms drijven we af van waar het werkelijk om gaat. Protocollen en richtlijnen moeten begrijpelijk zijn en uitnodigen om ermee te werken. Papieren tijgers die in de kast liggen zijn prachtig om te laten zien aan de inspectie, maar het gaat er om dat verzorgenden in de praktijk ondersteund worden door richtlijnen en er niet door worden belemmerd”.
 
José werkt graag aan kwaliteitstrajecten en zorgvernieuwing. Ouderenzorg vraagt om nieuwe concepten, door haar achtergrond als ergotherapeut is José bij uitstek geschikt om in te zetten bij transitieprocessen.
 
José Reijnen is lid van het European Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC)
tweet