Juni 2011

China7_001_j

De samenwerking tuusen het Suzhou Social Welfare Home en het Frankfurter Verband, twee aan de weg timmerende zorgorganisaties in China en Duitsland is formeel van start gegaan met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 2 juni jl. in Suzhou. Op verschillende thema's zal de samenwerking vorm krijgen, zoals de zorg voor demente ouderen, organisatieontwikkeling, inzichten m.b.t. de fusie en samengaan van zorgorganisaties in Suzhou, HRM beleid, woonomgeving, etc.

De uitwisselingen tussen China en Nederland krijgen steeds meer vorm. Volgende week zal een delegatie van de GGZ uit Suzhou Frankfurt en Amsterdam (GGZ Ingeest bezoeken).

JBA is gevraagd door Suzhou om partners te vinden binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg aan ouderen in Nederland. De komende maanden zullen wij ons hierop gaan voorbereiden.

tweet