Augustus 2011

 the_new_york_times_logo

Interessant artikel, van 27 juli jl. in The New York Times over de zich ontwikkelende ouderenzorg in China met als titel: In China, a More Western Approach to Elder Care. Het artikel vergelijkt de ontwikkeling van de Amerikaanse ouderenzorg en de opvattingen die er heersen met de gesignaleerde ontwikkelingen in China en ziet daarin verschillende overeenkomsten.

tweet