November 2011

logo__VTV

Samen met het VTV Den Haag ontwerpen we een uitgewerkt interculturalisatieplan.

Het VTV biedt aan mensen met een verstandelijke beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun bestaan. In het realiseren van een aanbod vrijetijds- en vormingsactiviteiten laten zij zich leiden door de deelnemers. Zij willen als mens aangesproken worden; erbij horen en deel uit kunnen maken van een netwerk of vriendschap ervaren. Zij hebben behoefte aan aandacht, ontspanning en plezier. Dit op een veilige plek die bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar is.

tweet