December 2009

hgyg

Een nieuwe publicatie is daar! De titel: 'cultuursensitieve zorg voor Hagenaars met een beperking, waar staan we in 2009? '. Een boek met 20 interviews met bestuurders en directies van welzijn- en zorgorganisaties, met Hagenaars met zo'n beperking en met belangenbehartigingsorganisaties. Een opdracht vanuit de gemeente Den Haag, uitgevoerd door JBA.

Dit alles als opmaat voor een discussie met alle betrokkenen op 9 december a.s. in theater Culturalis. Daar zal op uitnodiging van Bert van Alphen, wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie en onder leiding van Godelieve van Heteren, worden besproken hoe het verder moet.

Dat er nog veel werk te doen is staat buiten kijf.

Een boek met teksten van Carla van den Bergen (Dialoog; tekstbureau), Vormgeving van Nicole van Schouwenburg (SKYLLA), foto's van Loes Schleedoorn (Loesje Praktijken) en interviews door Els Ruys en Jan Booij. JBA concept en coördinatie.

tweet