Februari 2010

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een auditsysteem interculturalisatie, gekoppeld aan een quickscan bij de start van het proces. Dit als hulpmiddel om de vinger aan de pols te houden over de voortgang. De audit geeft een goed inzicht in de stand van zaken en geeft richting aan een plan van aanpak of verbeterplan.

De interculturalisatie audit meet de resultaten tot dan toe, die voor ogen stonden na de nulmeting van de quickscan bij de start van het plan van aanpak. Het bespreken van de resultaten is echter het belangrijkste deel van de audit. Hierbij kan namelijk toelichting worden gegeven op deze resultaten en een idee ontstaan hoe verbeteringen kunnen worden bereikt.

De audit kan op meerdere niveaus in de organisatie worden uitgevoerd.

tweet