December 2010

loc_logo

 

Op 3 december kwamen in Regardz De Eenhoorn zo’n 60 mensen bij elkaar voor de slotbijeenkomst van het project ‘Interculturalisatie van cliëntenparticipatie’.Twee jaar lang heeft LOC in opdracht van en in nauwe samenwerking met Actiz, extra aandacht besteed aan het interculturaliseren van medezeggenschap in de ouderenzorg. 

Handreiking

In 2009 verscheen een handreiking voor cliëntenraden ‘Medezeggenschap in alle tonen, naar een multiculturele cliëntenraad in drie stappen’

Hierin staan tips voor autochtone cliëntenraden om in gesprek te komen met nieuwe Nederlandse ouderen. Deze tips waren afkomstig van diverse mensen die geïnterviewd waren op dit thema, onze inzichten zijn in de bundel meegenomen. Klik hier voor de interviewbundel .

LOC Zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen - en daarmee hun achterban bestaande uit clienten - in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang. vrouwenopvang en welzijn, maatschappelijke dienstverlening.
tweet