December 2008

In het kader van het landelijk project interculturele palliatieve zorg, uitgevoerd door Patricia van den Brink en Thea Adlim als projectleiders, vond er 9 december jl. een gesprek plaats tussen nabestaanden met allen een heel andere culturele achtergrond. Doel was na te gaan waar overeenkomsten en verschillen zijn. De intensieve gesprekken en de bevindingen worden komend jaar gepresenteerd.

tweet