Juni 2009

JBA is actief betrokken bij het ministerie van VROM in het kader van Inburgering & Welzijn en Zorg. Veel mensen met een andere culturele achtergrond zouden een goede plek kunnen verwerven in deze sectoren. Juist omdat er in de toekomst een nijpend tekort aan medewerkers wordt verwacht. Vaak voldoen mensen die zich in zo'n traject bevinden nog niet aan de kwalificaties om aan de slag te gaan. Dit overbruggen, om samen met organisaties deze bruggen wel te slaan, op basis van goede regionale plannen, is de ambitie van het programma.

tweet