In de producten en programma's die u op deze pagina aantreft, ziet u uiteraard weerspiegeld waar JBA voor staat.

Adviseren, meedenken, concepten bedenken en plannen uitvoeren, innovaties doorvoeren, daar gaat het om. En het blijft niet alleen bij woorden: wij bieden bijvoorbeeld u advies én trainingen aan, gaan met u en uw team in gesprek, begeleiden visietrajecten, leiden debatten en discussies en treden op als interim manager of probleemoplosser, als dat nodig is. Zie hieronder!

Interculturalisatietrajecten

o Diagnose
o Bewustwording
o Visieontwikkeling
o Beleid & Strategie
o Plan van aanpak
o Projectinrichting, -advies, -begeleiding en -ondersteuning

Trainingen interculturele communicatie en diversiteit

o Inleidingen over diversiteit, interculturalisatie en ontwikkeling zorgconcepten

Ontwikkeld instrumentarium

  • o Meerwaarde instrument - Wat levert interculturalisatie op voor de organisatie
  • o Scan - Hoe staat het er voor met cultuursensitiviteit binnen de organisatie
  • o Plan van Aanpak - Hoe ontwikkel ik een plan gebaseerd op een geformuleerde visie
  • o Audit - Hoe monitor ik het proces op basis van meten is weten, praten over geeft inzicht

Visietrajecten

o Mensvisie
o Klantvisie
o Positie van de cliënt

Interculturele belevingsgerichte zorg

o Advies, opzet en implementatie

Leergang Diversiteit en Cultuursensitiviteit

o In samenwerking met de Haagse Hogeschool

Interim management

o Schaduwmanagement

o Coaching van interim-managers gedurende een opdracht

Managementtraining middenkader, managementspel Varianten

o Individuele coaching

o Debatleiding

China - Nederland

o Matching zorginstellingen als partners China / Nederland.

Zorgorganisaties, zowel in Nederland als in China, zijn geinteresseerd in partners voor inhoudelijke samenwerking. Jan Booij Advies zoekt de geschikte partner en brengt partijen bij elkaar.

o Leiderschapstrainingen aan directies en managemant in China, binnen One World Different Views

o Studiereizen naar zorginstellingen in Suzhou, China

o Nieuwswebsite inzake ontwikkelingen in de zorg in China, karakters.org

tweet