Februari 2010

bijzonder_dichtbij

Uitbebreid verslag van conferentie: klik hier !

Op 11 februari is een bijzonder boek gepresenteerd op de conferentie met dezelfde naam; 'bijzonder dichtbij', interculturalisatie van zorg en welzijn voor ouderen in Den Haag . Een onderwerp waarmee Den Haag voorop loopt, maar wat ook vraagt om een herijkte koers. 'Bijzonder dichtbij: Den Haag cultuursensitieve stad' is de leiderschapsconferentie - onder leiding van Godelieve van Heteren - waar op basis van vele gesprekken met burgers, ouderen, bestuurders, specialisten, pioniers, etc. deze nieuwe richting is ingezet. Bert van Alphen wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emacipatie, heeft het boek aangeboden aan Robert Guicherit, voorzitter van de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC). Kahlid Boudou, schrijver en columnist BNR gaf zijn visie op interculturalisatie. Jan Booij hield een inleiding m.b.t. zijn bevindingen en verwoorde waar Den Haag nu staat. De inleiding vindt u hier !

Lees hier het weblog van Lucia Baboelal op www.mijntijdvoordezorg.nl over Bijzonder Dichtbij!

tram 23_2

foto: Wilem Vermey

De conferentie vond plaats in de Remise in Den Haag, een schitterende locatie, zie hier de uitnodiging.

De stad Den Haag heeft op het gebied van interculturalisering van de zorg altijd een voortrekkersrol ingenomen, in Nederland en daarbuiten. De pioniers van deze geschiedenis komen in het boek dan ook uitgebreid  aan het woord, maar wat belangrijker is, zij doen belangrijke adviezen voor de komende jaren. Het hoofdstuk demografie maakt duidelijk dat in 2026 42%! van alle ouderen in Den Haag een andere culturele achtergrond heeft. Het perspectief voor de komende jaren wordt geschetst in in het laatste hoofdstuk. Den Haag vindt het belangrijk dat Haagse organisaties meer toegankelijk worden voor alle ouderen in Den Haag en dat de fase van projecten en initiatieven wordt omgezet in mainstream beleid. Alle organisaties in de stad zijn daarin belangrijk. Daarom zet Den Haag in op een interculturalisatie-akkoord met alle partijen die daarin een rol spelen. Die partijen waren daarom dan ook uitgenodigd 11 februari.

 

bijzonder_dichtbij_2

 

Aan de leiderschapsconferentie is een langer traject vooraf gegaan. 18 november 2009 vond er in Nieuwspoort in Den Haag een werkconferentie plaats met bestuurders, directies en voorzitters van belangrijke en relevante organisaties, aangevuld met clienten en burgers, onder leiding van Godelieve van Heteren. Daaraan voorafgaand hebben Els Ruys en Jan Booij met alle betrokken intensieve gesprekken gehad over de betekenis van interculturalisering, die zijn weerslag hebben gekregen in het boek: bijzonder dichtbij, weergave van 33 gesprekken.

 

Colofon_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tweet