China_Nederland_bewerkt

China ontwikkelt zich op vele gebieden en met een opmerkelijke snelheid. Jan Booij Advies kent een jarenlange ervaring in China en heeft in de loop der jaren een goed contact opgebouwd met Chinese organisaties actief binnen de zorg aan Chinese ouderen.
 
Er is een samenwerking ontwikkeld gebaseerd op wederkerigheid, waardoor organisaties van elkaar kunnen leren. De contacten concentreren zich in de provincie Jiangsu, rondom de stad Suzhou, een stad met zo’n zes miljoen inwoners in de stadsregio, 100 km ten westen van Shanghai.
In de afgelopen 16 jaar hebben wij meerdere organisaties uit Nederland en Duitsland verbonden met Suzhou, China met langdurige samenwerkingsovereenkomsten.
 
Binnen de samenwerking is er expertise ontwikkeld binnen verschillende gebieden:
• Management development en leiderschapstraining
• Zorgconcepten en architectuur
 
Advies wordt aangereikt binnen de volgende gebieden:
• Voorbereiding en begeleiding bij samenwerkingstrajecten
• Coaching
• Intervisie
• Lessen en presentaties
 
Samenwerken met Chinese organisaties is niet vanzelfsprekend een succes. Het vraagt om visie en een lange adem. Vertrouwen onderling is een basisvoorwaarde en die wordt opgebouwd in een langere periode. In contact komen, contacten uitbouwen, samenwerking concretiseren en onderhandelingen vragen om een goede kennis van gewoonten en inzicht in de Chinese cultuur.
 
Ook het onderhoud van de contacten vanuit Nederland is een belangrijk onderwerp. Ook moet duidelijk zijn voor alle partijen waarheen verder te ontwikkelen in de samenwerking en het belang hiervan. Deze focus van beide partijen komt echter op andere wijzen tot stand.
 
Jan Booij Advies kan u informeren hoe zo’n samenwerking kan worden opgebouwd en hoe deze vervolgens kunnen worden uitgebouwd tot een succesvolle samenwerking.
Jan Booij Advies kan u hierbij terzijde staan. Meerdere adviseurs, met jarenlange ervaring binnen de sector zorg en welzijn in China zijn hiervoor beschikbaar.
tweet