Precura

In het najaar van 2010 de opdracht gemeente Den Haag een analyse en advies inzake de toekomst van Precura afgerond. Interessante opdracht die zich afspeelde binnen het domein van de Wet Publieke Gezondheid.

tweet