Schermafdruk 2015-03-08 15.00.39

Goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Het kennen er herkennen van vragen van cliënten en hier sensitief mee omgaan. Medewerkersbeleid gestoeld op diversiteit en een goede loopbaan voor iedere ambitieuze medewerker, ongeacht afkomst. Klantgerichte, effectieve organisaties die aangesloten zijn op de veranderende stad dat is wat alle organisaties willen maar zo eenvoudig is het vaak niet. Diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en toepassen is een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit voorop stelt in je werk en zo bijdraagt aan een beter presterende organisatie? En hoe benut je kansen in een samenleving die steeds diverser wordt?

In grote steden als Den Haag heeft de meerderheid van de inwoners een immigratie achtergrond. Je hoort het steeds vaker: in zo’n ‘superdiverse’ samenleving voldoen oude beelden over integratie en inburgering niet meer. Maar wat dan wel? ‘Superdiversiteit’ betekent niet super goed, maar wel super complex. De stad is een geheel geworden van vele minderheden met daarin verschillende generaties. Daarin trek je met elkaar op en zal ieder zich een beetje moeten aanpassen aan de ander.

Maar hoe doe je dat? Welke normen en waarden kun je als minderheden met elkaar delen? Gaat het om gelijke behandeling, erkenning van identiteit, mensenrechten? Wat bepaalt ons welzijn: persoonlijke autonomie of sociale binding? En wat te doen wanneer in de alledaagse praktijk fundamentele waarden botsen? Wat betekent dat voor jou als leidinggevende, als iemand die het verschil kan maken? Hoe kan jij diversiteit bevorderen in je organisatie? En zo van jouw organisatie ook een cultuursensitieve organisatie maken. Daarover gaat de leergang Diversiteit & Sensitiviteit die in opdracht van Divers Den Haag is ontwikkeld. De stedelijke alliantie wil met de leergang sensitiviteit voor diversiteit in organisaties stimuleren.

Divers Den Haag werkt aan een stad Den Haag waarin iedere burger zich herkent en zich erkend voelt en waarin mensen zich kunnen ontwikkelen door in de stad een rol te spelen die bij hem of haar past. Dat is waar de samenwerkende organisaties in de dienstverlenende sector het voor doen en waar zij aan bijdragen. 

In deze interactieve leergang verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; (beroeps)ethiek: regels, principes of zorg?, de rol van de leidinggevende, weerstand, de randvoorwaarden om te realiseren, etc.   

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden, coördinatoren en HBO professionals die het verschil maken binnen de zorg- welzijns, beleids- en belangenorganisaties in Den Haag. Medewerkers van zowel organisaties die deelnemen aan Divers Den Haag als organisaties die de ambitie hebben deel te nemen aan Divers Den Haag kunnen zich aanmelden. 

De leergang bestaat uit drie dagdelen.

Verzorgd door:

Baukje Prins & Jan Booij

 

tweet