December 2012

Schermafbeelding_2012-12-21_om_17.16.46

Het nieuwe jaar gaan we van start met een mooie opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit de Directie Integratie en Samenleving samen met Thijs Vink van de Change Kitchen Company.

Het Rijk is ervoor verantwoordelijk dat alle burgers,  ook migranten, op gelijkwaardige wijze kunnen gebruikmaken  van de algemene voorzieningen. Beleid en uitvoering moeten “diversiteitsproof” zijn.

Alle burgers,  ook migranten, hebben een eigen verantwoordelijkheid om de voorzieningen te benutten. Het Rijk schept hiervoor wel de randvoorwaarden. Eén van de randvoorwaarden is dat migranten daartoe voldoende toegerust moeten zijn om die zelfstandigheid te kunnen waarmaken. Het Rijk wil maatschappelijke achterstanden en verschillen in participatie tussen migranten en de algemene bevolking terugdringen. 

De Directie Integratie en Samenleving heeft de taak hieraan samen met alle hiervoor relevante maatschappelijke partijen vorm te geven. Op basis van deze uitgangspunten zullen wij onze opdracht vorm geven.

tweet