November 2013

Screenshot_2013-11-20_20.43.01

Duitsland heeft 1,5 miljoen ouderen en dit aantal stijgt naar 3,6 miljoen in 2030  Frankfurt heeft 692.000 inwoners. Dit aantal groeit naar 720.000 in 2030. Het Frankfurter Verband is de grootste zorgorganisatie in Frankfurt met zeven verpleeghuizen (het Pflegeheim is niet 1 op 1 vergelijkbaar met het Nederlandse multi-disciplinaire verpleeghuis), vier locaties voor dagopvang, thuiszorg, ontmoetings- en servicecentra, internetcafe’s. De organisatie richt zich sterk op het aanbieden van voorzieningen voordat er (intramurale) zorg nodig is. Er werken 1500 mensen, er wonen 1000 ouderen in de huizen en er komen 12.000 ouderen naar de servicecentra. De levensverwachting in Duitsland voor vrouwen ligt op 82,7 jaar en voor mannen 77,7 jaar. Mensen van 65 jaar leven nog 17,5 jaar (mannen) of 20,7 jaar (vrouwen).

Met 13 professionals uit een bijna evenzoveel verschillende organisatie in en rondom de ouderenzorg vertrokken we 17 november voor een studiereis naar Frankfurt. Het 'Duitse model' als dit al bestaat kent interessante aspecten, maar leverde ook veel vragen en gefronste wenkbrauwen op. Duidelijk is wel dat ontwikkelingen en vraagstukken voor een groot deel overeenkomen met de vragen die in Nederland leven. Kortom het was de insteek voor een interessante en ook plezierige studiereis met een veelzijdig en aangenaam gezelschap.

Dat laatste kenmerkt de studiereizen en topclasses die we organiseren. Diagonale netwerken verbinden en van én met elkaar leren in een andere omgeving.

Yvonne Witter (KCWZ) schreef een verslag van de reis en dat vindt u hier .

tweet