Maart 2014

foto

Afgelopen zondag vond in Noordwijk The Netherlands-China Trade and Economic Forum plaats. President Xi Jinping van China hield een speech over de vele terreinen waar mogeijkheden zijn voor ontwikkeling en handel tussen Nederland en China. Gezondheidszorg en ouderenzorg zijn daarin belangrijke onderdelen. Ook werden er meerdere handelsakkoorden getekend. Wij hebben veel potentiele deelnemers kunnen spreken die geinteresseerd zijn in Karakters.org en de bijeenkomst in Juni.

tweet