Oktober 2009

headeraa

Woensdag 7 oktober debatleider van het SOC Café. SOC staat voor Stedelijke Ouderen Commissie. De vereniging Stedelijke Ouderen Commissie 's-Gravenhage (SOC) stelt zich ten doel het College van B&W gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gemeentelijke ouderenbeleid en houdt, indien van toepassing, daarbij rekening met de landelijke ontwikkelingen.

tweet