platengroot_voorgevel_v1

Oktober 2009

Na een eerste geslaagde sessie is het altijd spannend hoe het de tweede keer zal gaan. Wederom een heel goede avond! Nu in Utrecht met als gastspreker aan tafel in Huize Molenaar; Diana Monissen voorzitter van de raad van  bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar en  daarvoor directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS. Een spreker heel goed aangesloten  op alle  ontwikkelingen in de zorg in Nederland en daarbuiten. Dat maakte dat heel veel aspecten van interculturalisatie werden belicht. Dat alles gaf natuurlijk veel stof tot discussie en nieuwe gedachten voor de volgende sessies. Komende sessie vindt plaats in Rotterdam, Hotel New York, met als sprekers de heer Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en de heer Anton Westerlaken, lid van de Raad van Bestuur van het medisch centrum Erasmus MC.

mevrMonissen03

tweet