Oktober 2009

denhaagwidw

Hoe ziet de praktijk Welzijn in de Wijk er uit? Daarover ging de conferentie Welzijn werkt in de wijk. Een zaal met beleids- of managementniveaubetrokken bij de uitvoering van Welzijn in de Wijk, raadsleden, managers en beleidsmedewerkers van de gemeente Den Haag, managers en beleidsmedewerkers van de welzijnsorganisaties en andere betrokkenen. Als dagvoorzitter zie je dan hoe organisaties zich transformeren en steeds opieuw aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Het was een goede dag.

tweet