December 2009

logo

Deze maand zijn alle gesprekken afgerond die Jan Booij hield, in opdracht van KUBIEK, met bestuurders van de meest belangrijke zorgorganisaties in Delft. Van de GGZ, het ouderenwerk en de ouderenzorg, het maatschappelijk werk en het ziekenhuis tot aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de verantwoordelijk wethouder. Op basis van deze gesprekken vindt in januari 2010 een unieke bijeenkomst plaats met alle geinterviewden. Onderwerp zal dan zijn hoe interculturalisatie van de zorg een vaste plek krijgt en houdt, ook op de bestuurlijke agenda's. Dit om een zorg te waarborgen die er is voor alle Delftenaren. Bijzonder Delft!

tweet