November 2006

Maakt bekend ook bemind? Ouderen in een verkleurende samenleving, is het artikel wat Carla van den Bergen en Jan Booij schreven voor Geron, tijdschrift over ouder worden en maatschappij. Het thema is dat hun verkleurende wijk voor veel ouderen onzekerheid brengt, maar ook dat er in de persoonlijke ontmoeting en ervaringen ook kansen liggen die worden gegrepen.

tweet