CAREConferentiePlatformweb_003

Januari 2008

Voorzitter van het debat, tijdens het Care Conferentie Platform, rondom het thema arbeidsdimensie in de gezondheidszorg. Ook daarin is Jan Booij Advies actief. Tijdens de Top Bestuurders Meeting, georganiseerd door de Blommestein Groep, belichtten bestuurders van zorginstellingen, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en arbeidsexperts, de verschillende oplossingsrichtingen voor wat misschien wel de grootste uitdaging voor de zorgsector ooit is: het arbeidsvraagstuk.

1 miljoen medewerkers in de zorg de komende 20 jaar? De doomscenario’s rondom het dreigende arbeidstekort in de zorg stapelen zich op. Feit is dat door vergrijzing en ontgroening de zorgvraag toeneemt, terwijl het arbeidsaanbod afneemt.De uitdagingen rondom het arbeidsvraagstuk zijn meervoudig: enerzijds zal de productiviteit en technologische innovatie vergroot moeten worden, tegelijkertijd moet het imago opgepoetst worden en de bureaucratie teruggedrongen om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken en te houden.

tweet